Javna nabavka broj 404-30/18-VII

Nabavka usluge izrade idejnog projekta sanacije i rekonstrukcije postojeće nesanitarne deponije-smetlišta u Kraljevu kroz vreme, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva

Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija