Јавна набавка број 404-34/18-VII

Измештење командних ормара за управљање јавним осветљењем на магистралним правцима у циљу енергетске ефикасности

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email