Јавна набавка број 404-4/18-VII

Набавка услуге уништавања амброзије на урбаном делу територије града Краљева за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

 

 ♦ Измена и допуна конкурсне документације

 ♦ Питања и одговори у вези конкурсне документације

♦ Одлука о додели уговора

♦ Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email