13.06.2018 – 21.06.2018.

Јавна набавка мале вредности, ЈН број 404-28/18-VII

Набавка услуге осигурања запослених и имовине за 2018. годину, по партијама.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email