13.Децембар 2016.

Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-35/16-IX
Hабавка радова на доградњи лифта на згради Градске управе града Краљева.

ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦ ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
♦ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРИ
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email