10.07.2018 – 18 .07.2018.

Јавна набавка мале вредности ЈН број 404-37/18-VII

Hабавка услуге сервисирања службених возила Градске управе града Краљева за 2018. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email