27.07.2018- 06.08.2018.

Javna nabavka radova JN broj 404-41/18-VII

Tehnički pregled izgrađene i rekonstruisane mreže i objekata vodovoda ifekalne kanalizacije u zoni nadležnosti JKP VODOVODA donetih po predlozima MZ, uz saglasnost Gradskog veća.

Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija