17.08.2018- 24.08.2018.

Javna nabavka radova JN broj 404-43/18-VII

Nabavka izrade školskih sajtova i propratnih elektronskih sadržaja za potrebe osnovnog obrazovanja

Javni poziv                                                       Konkursna dokumentacija