08.12.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка услугe – мерења концентрације алергополена на територији града Краљева за 2015. годину, за потребе Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email