Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка добара – електронске и фотографске опреме по партијама за потребе Градске управе града Краљева и Фонда за саобраћај

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email