30.04.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка добара – канцеларијских столица за потребе Градске управе града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације
Питања и одговори у вези конкурсне документације

Print Friendly, PDF & Email