08.06.2017.

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке

Јавна набавка добара – канцеларијског материјала по партијама

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email