15.12.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка добара – опреме за сеоске водоводе, за потребе Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева .

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације
Питања и одговори у вези конкурсне документације
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email