15.05.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка добара – средства за репрезентацију за 2015. годину, за потребе Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email