28.04.2016.

Oтворени поступак јавне набавке:
Набавка добара – набавкa електричне енергије за 2016. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email