28.03.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Набавка рачунарске и фотографске опреме за потребе Градске управе града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2
Oбавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email