18.11.2015.

Друга фаза квалификационог поступка јавне набавке
Набавка радова на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре по Партијама- друга фаза, за потребе Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОДЛУКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email