08.10.2015.

Квалификациони поступак јавне набавке
Набавка радова на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева -прва фаза (поновљени поступак).

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА
ОБАВЕШТЕЊЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ 1

Print Friendly, PDF & Email