Jавнa набавкa мале вредности:
Набавка радова на изградњи мостова преко Гледићке реке на територији града Краљева 1-4.
Отварање понуда ће се обавити дана 10.06.2016. године у 10,00 часова.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  бр.   404-19/16-IX
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 404-19
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 404-20

Print Friendly, PDF & Email