до 15.04.2015.

Отворени поступак јавне набавке:
Набавка радова – радови на санацији фасаде зграде Градске управе града Краљева у циљу повећања енергетске ефикасности-друга фаза

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Измена конкурсне документације
Питања и одговори у вези конкурсне документације

Print Friendly, PDF & Email