27.06.2016.

Jавнa набавкa мале вредности :
Набавка услуга – сервисирање возила за 2016. годину Градске управе града Краљева као наручиоца.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email