17.07.2015.

Јавна набавка мале вредности:
Набавка услуга – сузбијања и спречавање ширења коровске биљке амброзије на територији града Краљева – поновљени поступак
Рок је 27.07.2015. године

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email