16.06.2015

Јавна набавка мале вредности:
Набавка услуга – сузбијања комараца на територији града Краљева за 2015. годину
Рок је 24.06.2015. године

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email