31.05.2016.

Jавнa набавкa мале вредности:
Набавка услуге мерења и праћења квалитета ваздуха у граду Краљеву за 2016. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email