02.06.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка услуге осигурање запослених и имовине за 2016. годину по партијама, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Питања и одговори у вези конкурсне документације
Измене и допуне
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Print Friendly, PDF & Email