10.09.2015.

Јавна набавка мале вредности:
Набавке услуге – израде техничке документације за поправљање саобраћајне инфраструктуре по Партијама, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email