19.04.2017.

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

набавку добара– средстава репрезентацијe за чајну кухињу за 2017. годину,
за потребе Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email