05.07.2017

Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-30-VII,

Hабавка добара – униформи (одећа и обућа) за Комуналну полицију и
јединицу Цивилне заштите за потребе наручиоца Градске управе града
Краљева, по партијама.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email