26.12.2016.

Oтворени поступак јавне набавке , JN број 404-36/16-VII
Hабавка радова на реконструкцији уличне водоводне мреже  у селу Доња Сирча-Морава 3.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРИ
Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email