21.09.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности,ЈН број 404-26/16-IX:
Набавка добара-противградних ракета кратког и средњег домета за противградне станице са територије града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
ОБЕВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email