26.10.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности,ЈН број 404-32
Набавке добара – специјализоване опреме за безбедност саобраћаја, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева.
ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

Print Friendly, PDF & Email