09.11.2017 – 11.12.2017.

 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавнa набавкa услуге – Пројекат
Фекалне канализације за насеље Горњи Чибуковац
Јавни позив                                                       Конкурсна документација

10.11.2017.  Измена конкурсне документације
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email