28.11.2017 – 28.12.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавнa набавкa -Пројекат јавног паркинга испред цркве у
Доситејевој улици

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Print Friendly, PDF & Email