01.09.2017 – 02.10.2017.

 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавна набавка – Пројекат реконструкције дела постојеће
саобраћајнице на траси будуће обилазнице

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ
Одлука о додели уговора
♦ Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email