18.08.2017 – 18.09.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

 Јавна набавка – Пројекат реконструкције парковских површина

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка
♦ Обавештење о обустави поступка

Print Friendly, PDF & Email