27.11.2017 – 27.12.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавнa набавкa – Пројекат за израду ветробрана дуж бетонског
моста преко реке Ибар

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Print Friendly, PDF & Email