29.12.2017 – 12.01.2018.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Радови на уређењу и опремању игралишта под обалом

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email