20.04.2016.

Отворени поступак јавне набавке:
Набавка добара – специјализоване саобраћајне опреме – симулатора за потребе саобраћајног образовања и васпитања и за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email