31.03.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
За јавну набавку услуга – сузбијање комараца на територији града Краљева за 2017. годину

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Oбавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email