до 26.12.2014

Јавна набавка мале вредности:
За јавну набавку услуге дезинсекције и дератизације пословног простора Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Print Friendly, PDF & Email