до 27.02.2015.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
За јавну набавку услуге – штампања Службеног листа града Краљева за 2015. годину, за потребе Скупштине града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email