Javne nabavke

08.12.2020 – 23.12.2020.

JN br.   404-59/20-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Cvetke, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

18.12.2020 – 18.01.2020.

JN br.   404-42/20-VII

Nabavka opreme za proizvodnju lekovitog i aromatičnog bilja, voća i povrća kao i opreme za bavljenje turizmom, po partijama, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva

02.12.2020 – 11.12.2020.

JN br.   404-55/20-VII

Nabavka dobara sadnog materijala na teritoriji grada Kraljeva u cilju realizacije projekta „Drvoredi kao vetrozaštitni pojasevi u gradu Kraljevu“

27.11.2020 – 07.12.2020.

JN br.   404-54/20-VII

Nabavka dobara računarske opreme u cilju realizacije projekta „Opremanje omladinskog kluba u Kraljevu“

27.11.2020 – 07.12.2020.

JN br.   404-54/20-VII

Nabavka dobara računarske opreme u cilju realizacije projekta „Opremanje omladinskog kluba u Kraljevu“

02.12.2020 – 11.12.2020.

JN br.   404-53/20-VII

Nabavka sadnog materijala u cilju pošumljavanja i ozelenjavanja javnih površina na teritoriji grada Kraljeva za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

27.11.2020 – 11.12.2020.

JN br.   404-52/20-VII

Nabavka nabavka i ugradnja posuda za odlaganje čvrstog otpada – pozemnih kontejnera za potrebe budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

27.11.2020 – 11.12.2020.

JN br.   404-51/20-VII

Nabavka usluga fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja poslovnog prostora za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

03.12.2020 – 14.12.2020.

JN br.   404-50/20-VII

Nabavka usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za osmatračnicu-vizitorski centar  (IDR, PGD i PZI) u cilju realizacije Projekta „EVERGEEN“

05.11.2020 – 18.11.2020.

JN br.   404-41/20-VII

Habavka dobara simulatora bezbedne vožnje za potrebe budžetskog fonda za saobraćaj Gradske uprave grada Kraljeva

30.10.2020 – 09.11.2020.

JN br.   404-48/20-VII

Nabavka je usluga prikupljanja, analize, obrade podataka i izrade tematskih mapa prirodnih i šumskih resursa, umrežavanje, modelovanje rizika, konsultantska podrška i edukacija, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca – PONOVLJENI POSTUPAK

11.08.2020 – 19.08.2020.

JN br.   404-37/20-VII

Habavka usluge osiguranje zaposlenih i imovine za 2020. godinu po partijama i to: Partija I – Osiguranje zaposlenih (osiguranje od posledica nesrećnog slučaja i osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija), Partija II – Osiguranje imovine (osiguranje zgrade i kancelarijske opreme) i Partija III – Osiguranje putničkih motornih vozila (obavezno, auto kasko i osiguranje putnika u vozilu, osiguranje od auto-odgovornosti za štete pričinjene trećim licima) za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

13.08.2020 – 14.09.2020.

JN br.   404-40/20-VII

Javna nabavka radova na realizaciji Projekta “Unapređenje energetske efikasnosti zgrade Doma učenika srednjih škola Kraljevo“

05.08.2020 – 17.08.2020.

JN br.   404-45/20-VII

Rekonstrukcija javne rasvete u parku kod železničke stanice

 – 18.08.2020.

JN br.   404-47/20-VII

Otvoreni postupak – Izgradnja saobraćajnica sa nedostajućom infrastrukturom na lokaciji Voćareve livade za potrebe realizacije programa izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti

30.07.2020 – 31.08.2020.

JN br.   404-38/20-VII

Nabavka radova na izgradnji 1 faze instalacija infrastrukture (EE i TT instalacija) u ulici Dositejevoj-nastavak radova u cilju realizaciji Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

30.07.2020 – 07.08.2020.

JN br.   404-39/20-VII

Nabavka radova na uređenju slobodnog prostora sa izgradnjom sportskog terena i zaštitne ograde

29.07.2020 – 06.08.2020.

JN br.   404-43/20-VII

Nabavka usluge obuke za korisnike za lekovito i aromatično bilje, povrtarstvo i  voćarstvo i smeštaj učesnika, za potrebe Gradske uprave
grada Kraljeva, po partijama

22.07.2020 – 30.07.2020.

JN br.   404-35/20-VII

Nabavka kancelarijskog materijala po partijama

20.07.2020 – 28.07.2020.

JN br.   404-46/20-VII

Uređenje i održavanje plaže i šetališta pored Ibra u Kraljevu.

08.07.2020 – 16.07.2020.

JN br.   404-44/20-VII

Nabavka dobara, računarske opreme, u cilju realizacije Projekta „Uspostavljanje e-Usluge za podnošenje zahteva za dodelu poljoprivrednih subvencija“, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca – ponovljeni postupak

07.07.2020 – 15.07.2020.

JN br.   404-33/20-VII

Nabavka dobara jednog novog putničkog automobila, za potrebe budžetskog fonda za saobraćaj Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

07.07.2020 – 06.08.2020.

JN br.   404-34/20-VII

Nabavka usluge prikupljanja, analize, obrade podataka i izrade tematskih mapa prirodnih i šumskih resursa, umrežavanje, modelovanje rizika, konsultantska podrška i edukacija, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

06.07.2020 – 14.07.2020.

JN br.   404-32/20-VII

Nabavka bezbednosnih auto-sedišta za decu, za potrebe budžetskog Fonda za bezbednost saobraćaja Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

06.07.2020 – 14.07.2020.

JN br.   404-31/20-VII

Nabavka dobara jednog novog putničkog automobila, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

01.07.2020 – 09.07.2020.

JN br.   404-26/20-VII

Nabavka radova na rušenju objekata po nalogu inspekcijskih organa u postupku izvršenja rešenja po partijama, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva

01.07.2020 – 09.07.2020.

JN br.   404-25/20-VII

Nabavka usluge čišćenja dela poslovnog prostora zgrade Gradske uprave grada Kraljeva

29.06.2020 – 07.07.2020.

JN br.   404-29/20-VII

Nabavka usluge eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Kraljeva za 2019. godinu, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

26.06.2020 – 27.07.2020.

JN br.   404-28/20-VII

Radovi na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Progorelica, na KP broj 1149 KO Progorelica, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

25.06.2020 – 27.07.2020.

JN br.   404-27/20-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Rudno, na KP broj 1711 KO Rudno, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

24.06.2020 – 03.07.2020.

JN br.   404-30/20-VII

Nabavka radova – Izgradnja javnog osvetljenja na predlog Gradskog veća po partijama

23.06.2020 – 01.07.2020.

JN br.   404-24/20-VII

Nabavka usluge deratizacije na teritoriji grada Kraljeva, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

19.06.2020 – 20.07.2020.

JN br.   404-17/20-VII

Radovi na sanaciji gradske deponije i radovi na pripremi novog pozajmišta materijala

10.06.2020 – 10.07.2020.

JN br.   404-23/20-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Tolišnica, na KP broj 1169/1 KO Tolišnica, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

10.06.2020 – 10.07.2020.

JN br.   404-22/20-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Stubal, na KP broj 3695/2 KO Stubal, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

08.06.2020 – 08.07.2020.

JN br.   404-21/20-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Samaila, na KP broj 1145/11 KO Samaila, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva