Javne nabavke

01.07.2020 – 09.07.2020.

JN br.   404-26/20-VII

Nabavka radova na rušenju objekata po nalogu inspekcijskih organa u postupku izvršenja rešenja po partijama, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva

01.07.2020 – 09.07.2020.

JN br.   404-25/20-VII

Nabavka usluge čišćenja dela poslovnog prostora zgrade Gradske uprave grada Kraljeva

29.06.2020 – 07.07.2020.

JN br.   404-29/20-VII

Nabavka usluge eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Kraljeva za 2019. godinu, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

26.06.2020 – 27.07.2020.

JN br.   404-28/20-VII

Radovi na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Progorelica, na KP broj 1149 KO Progorelica, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

25.06.2020 – 27.07.2020.

JN br.   404-27/20-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Rudno, na KP broj 1711 KO Rudno, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

24.06.2020 – 03.07.2020.

JN br.   404-30/20-VII

Nabavka radova – Izgradnja javnog osvetljenja na predlog Gradskog veća po partijama

23.06.2020 – 01.07.2020.

JN br.   404-24/20-VII

Nabavka usluge deratizacije na teritoriji grada Kraljeva, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

19.06.2020 – 20.07.2020.

JN br.   404-17/20-VII

Radovi na sanaciji gradske deponije i radovi na pripremi novog pozajmišta materijala

10.06.2020 – 10.07.2020.

JN br.   404-23/20-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Tolišnica, na KP broj 1169/1 KO Tolišnica, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

10.06.2020 – 10.07.2020.

JN br.   404-22/20-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Stubal, na KP broj 3695/2 KO Stubal, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

08.06.2020 – 08.07.2020.

JN br.   404-21/20-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Samaila, na KP broj 1145/11 KO Samaila, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

03.06.2020 – 11.06.2020.

JN br.   404-05/20-VII

Nabavka dobara računarske opreme, u cilju realizacije Projekta „Uspostavljanje e-Usluge za podnošenje zahteva za dodelu poljoprivrednih subvencija“, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

03.06.2020 – 03.07.2020.

JN br.   404-19/20-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Obrva, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

03.06.2020 – 03.07.2020.

JN br.   404-18/20-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Leševo, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

18.05.2020 – 25.05.2020.
30.10.2019 – 29.11.2019.

JN br.   404-81/19-VII

Nabavka usluge fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja poslovnog prostora Gradske uprave grada Kraljeva, za potrebe naručioca Gradske uprave

08.05.2020 08.06.2020.

JN br. 404-14/20-VII

Nabavka led svetiljki i sistema za nadzor i upravljanje za ulično osvetljenje grada Kraljeva

04.05.2020 -12.05.2020.

JN br. 404-16/20-VII

Habavka usluge suzbijanja inhalacionih alergena na delu teritorije grada Kraljeva, za potrebe budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

04.05.2020 -12.05.2020.

JN br. 404-15/20-VII

Nabavka usluge suzbijanja komaraca na teritoriji grada Kraljeva za 2020. godinu, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

04.05.2020 – 03.06.2020.

JN br. 404-11/20-VII

Nabavka dobara – električne energije za 2020. godinu, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

09.04.2020 -11.05.2020.

JN br. 404-13/20-VII

Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda- Hitne intervencije na zaštiti i uređivanju vodotoka II reda, po ukazanoj potrebi

13.03.2020 – 26.03.2020.

JN br. 404-12/20-VII

Održavanje stubova javnog osvetljenja (zamena oštećenih i farbanje postojećih stubova javnog osvetljenja)

11.03.2020 – 19.03.2020.

JN br. 404-09/20-VII

Nabavka usluge servisiranja elektronske i fotografske opreme i punjenje tonera-ketridža, po partijama, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

09.03.2020 – 17.03.2020.

JN br. 404-06/20-VII

Nabavka usluge tehničke kontrole projekta – Izrada projektno tenhičke dokumentacije za odvodnjavanje industrijske zone Šeovac

09.03.2020 – 20.03.2020.

JN br. 404-10/20-VII

Izgradnja javnog osvetljenja u Gočkoj ulici

05.03.2020 – 13.03.2020.

JN br. 404-08/20-VII

Nabavka radova na izgradnji priključnih instalacija toplovoda za zgradu I faze u ulici Dositejevoj u realizaciji Projekta „Urbana regeneracija naselja u Dositejevoj ulici“, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

27.02.2020 – 09.03.2020.

JN br. 404-07/20-VII

Nabavka usluge štampanja Službenog lista grada Kraljeva za 2020. godinu za potrebe Skupštine grada Kraljeva kao naručioca

19.02.2020 – 24.03.2020.

JN br. 404-01/20-VII

Nabavka dodatnih nepredviđenih radova na rekonstrukciji dela objekta „Zdravstva 2“ i rekonstrukcija bazena sa mineralnom vodom Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Agens“ Mataruška Banja

14.02.2020 – 16.03.2020.

JN br. 404-04/20-VII

Održavanje javnog osvetljenja – zamena sijalica, popravka ili zamena armatura.

12.02.2020 – 13.03.2020.

JN br. 404-03/20-VII

Otvoreni postupak – Troškovi za utrošenu električnu energiju javnog osvetljenja i gradskih fontana

31.12.2019 -30.01.2020.

JN br.   404-79/19-VII

Habavka dobara računarske opreme, softvera i sajta u cilju realizacije Projekta „Platforma sliva Zapadne Morave“, za potrebe Naručioca Gradske uprave grada Kraljeva, po partijama i to: Partija I – nabavka računarske opreme, Partija II – izrada softvera i potrebnih aplikacija i Partija III – izrada sajta-elektronska platforma sliva

25.12.2019 -24.01.2020.

JN br.   404-112/19-VII

Izgradnja i rekonstrukcija mreže i objekata vodovoda i fekalne kanalizacije izvan zone nadležnosti JKP „Vodovod“, na predlog Gradskog veća, izgradnja kanalizacije u Ulici Kovačkih boraca u MZ Kovači

06.12.2019. – 09.01.2020

JN br.   404-107/19-VII

Izrada PGD I PZI sanacije i proširenja deponije

06.12.2019. – 10.01.2020

JN br.   404-106/19-VII

Izgradnja i rekonstrukcija mreže i objekata vodovoda i fekalne kanalizacije u zoni nadležnosti JKP „Vodovod“, na predlog Gradskog veća, izgradnja kanalizacije ka Ulici T. Karapandžića (trasa kroz bivši „Autotransport“) u Jarčujku

19.11.2019. – 19.12.2019.

JN br.   404-99/19-VII

Habavka računarske i fotografske opreme po partijama i to: Partija I–nabavka računarske opreme i Partija II–nabavka fotografske opreme, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva i budžetskog fonda za saobraćaj