Javne nabavke

06.12.2019. – 09.01.2020

JN br.   404-107/19-VII

Izrada PGD I PZI sanacije i proširenja deponije

06.12.2019. – 10.01.2020

JN br.   404-106/19-VII

Izgradnja i rekonstrukcija mreže i objekata vodovoda i fekalne kanalizacije u zoni nadležnosti JKP „Vodovod“, na predlog Gradskog veća, izgradnja kanalizacije ka Ulici T. Karapandžića (trasa kroz bivši „Autotransport“) u Jarčujku

05.12.2019. – 13.12.2019.

JN br.   404-104/19-VII

Nabavka kancelarijskog nameštaja – metalnih polica za arhivu, kao ponovljeni postupak za Partiju II za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva.

03.12.2019. – 13.12.2019.

JN br.   404-103/19-VII

Nabavka usluge servisiranja računarske opreme za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca-ponovljeni postupak

03.12.2019. – 06.01.2020.

JN br.   404-97/19-VII

Izgradnja i rekonstrukcija trotoara uz produžetak Ulice Stevana Filipovića iza škole.

28.11.2019. – 06.12.2019.

JN br.   404-102/19-VII

Nabavka ugostiteljskih usluga i usluga hotelskog smeštaja sa ishranom, po partijama, za potrebe gradonačelnika grada Kraljeva

27.11.2019. – 05.12.2019.

JN br.   404-91/19-VII

Nabavka i opremanje dopunskim uređajima svetlosne signalizacije – semafora na raskrsnicama grada Kraljeva, za potrebe budžetskog fonda za saobraćaj Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

26.11.2019. – 04.12.2019.

JN br.   404-90/19-VII

Nabavka sadnog materijala i sadnja u okviru realizacije projekta „Grad Kraljevo – Botanička bašta 2“, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

25.11.2019. – 25.12.2019.

JN br.   404-100/19-VII

Nabavka građevinskog materijala za 17 porodica izbeglih i interno raseljenih lica sa teritorije grada Kraljeva

22.11.2019. – 23.12.2019.

JN br.   404-101/19-VII

Izgradnja i rekonstrukcija mreže i objekata vodovoda i fekalne kanalizacije u zoni nadležnosti JKP „Vodovod“ na predlog Gradskog veća, izgradnja kanalizacije Zimovnik 1 u Žiči

22.11.2019. – 28.11.2019.

JN br.   404-95/19-VII

Izgradnja pristupnog puta do Hitne službe Zdravstvenog centra – dodatni radovi

22.11.2019. – 23.12.2019.

JN br.   404-88/19-VII

Izgradnja i rekonstrukcija mreze i objekata vodovoda i fekalne kanalizacije u zoni nadleznosti JKP Vodovod, na predlog Gradskog veća, izgradnja vodovoda i kanalizacije u sokaku Jovana Bojovića u Jarčujku.

21.11.2019. – 25.11.2019.

JN br.   404-94/19-VII

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – Dodatni radovi na energetskoj sanaciji glavnog objekta škole ESTS “Nikola Tesla” Kraljevo

21.11.2019. – 29.11.2019.

JN br.   404-89/19-VII

Nabavka usluge angažovanja ekspertske podrške u cilju realizacije Projekta „Platforma sliva Zapadne Morave“, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

21.11.2019. – 21.12.2019.

JN br.   404-96/19-VII

Otvoreni postupak Javne nabavke – Odvođenje atmosferskih voda sa Ratarskog imanja (lokacija „Leoni“)

20.11.2019. – 20.12.2019.

JN br.   404-98/19-VII

Otvoreni postupak Javne nabavke – Nabavka radova na sanaciji Zavoda za javno zdravlje Kraljevo treća faza.

20.11.2019. – 20.12.2019.

JN br.   404-92/19-VII

Otvoreni postupak – Izgradnja pešačke staze duž bedema od Hale sportova do Ušća reke Ribnice u Ibar 404-92/19-VII odnosno 1.3.20

19.11.2019. – 19.12.2019.

JN br.   404-99/19-VII

Habavka računarske i fotografske opreme po partijama i to: Partija I–nabavka računarske opreme i Partija II–nabavka fotografske opreme, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva i budžetskog fonda za saobraćaj

13.11.2019. – 21.11.2019.

JN br.   404-78/19-VII

Habavka kancelarijskog nameštaja za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva i za realizaciju Projekta „GIS u funkciji održivog upravljanja i zaštite prirodnih resursa“, po partijama

05.11.2019. – 05.12.2019.

JN br.   404-87/19-VII

Izgradnja skijaških sadržaja na planini Goč – Izgradnja ski lifta na Goču

01.11.2019. – 12.11.2019.

JN br.   404-83/19-VII

Izgradnja i rekonstrukcija mreže i objekata vodovoda i fekalne kanalizacije u zoni nadležnosti JKP „Vodovod“, na predlog Gradskog veća, izgradnja kanalizacije kod Karađorđeve 263 u Čibukovcu

01.11.2019. – 12.11.2019.

JN br.   404-80/19-VII

Nabavka usluge servisiranja računarske opreme  za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

30.10.2019. – 29.11.2019.

JN br.   404-86/19-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Leševo, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva – ponovljeni postupak

30.10.2019. – 29.11.2019.

JN br.   404-85/19-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji , sanaciji i adaptaciji Doma kulture Kamenica, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

30.10.2019. – 29.11.2019.

JN br.   404-81/19-VII

Nabavka usluge fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja poslovnog prostora Gradske uprave grada Kraljeva, za potrebe naručioca Gradske uprave

30.10.2019. – 29.11.2019.

JN br.   404-73/19-VII

Nabavka dobara računarske i elektronske opreme u cilju realizacije Projekta „GIS u funkciji održivog upravljanja i zaštite prirodnih resursa“ za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva

25.10.2019. – 25.11.2019.

JN br.   404-84/19-VII

Ponovljeni otvoreni postupak – Nabavka radova na izgradnji staze-rampe za osobe sa invaliditetom kod Atletskog stadiona, u okviru realizacije projekta “Poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Kraljeva”

23.10.2019. – 25.11.2019.

JN br.   404-76/19-VII

Projektna dokumentacija za saobraćajnicu na k.p. 2041, 1011/2, 1010/2, 1021/3, 1020/1,1020/4,1022/3 i 1023/2 KO Ratina, broj j.n. 1.2.25

21.10.2019 – 20.11.2019.

JN br.   404-82/19-VII

Nabavka radova na izgradnji kanalizacije u ulici Kovačkih boraca u MZ Kovači, izvan zone nadležnosti JKP Vodovod na predlog Gradskog veća – zajednička JN

18.10.2019. – 28.10.20.

JN br.   404-77/19-VII

Nabavka dobara – jednog putničkog vozila za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

11.10.2019. – 16.10.20.

JN br.   404-75/19-VII

Dodatni radovi na nastavku radova na rekonstrukciji atletskog stadiona i spoljašnjih terena (faza dva)

09.10.2019. – 17.10.20.

JN br.   404-74/19-VII

Nabavka usluge servisiranja službenih vozila Gradske uprave grada Kraljeva za 2019. godinu, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

26.09.2019. – 28.10.2019.

JN br.   404-71/19-VII

Nabavka usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije za odvodnjavanje industrijske zone Šeovac

23.09.2019. – 23.10.2019.

JN br.   404-72/19-VII

Habavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Leševo

20.09.2019. – 01.10.2019.

JN br.   404-70/19-VII

Javna nabavka male vrednosti, nabavka radova-Izgradnja javnog osvetljenja na predlog Gradskog veća

11.09.2019. – 14.10.2019.

JN br.   404-68/19-VII

Nabavka dobara, nabavka i ugradnja opreme za realizaciju projekta „Uspostavljanje sistema video nadzora za kažnjavanje saobraćajnih prekršaja u gradu Kraljevu“ za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

11.09.2019. – 10.10.2019.

JN br.   404-38/19-VII

Otvoreni postupak – Izgradnja javnog parkinga u Ulici Dragoslava Bogavca – početak radova

04.09.2019. – 12.09.2019.

JN br.   404-67/19-VII

Nabavka usluge mapiranja divljih deponija na teritoriji grada Kraljeva, za potrebe budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

28.08.2019.

Prethodno obaveštenje o nameri sprovođenja otvorenog postupka Javne nabavke radova na izgradnji fudbalskog stadiona u Kraljevu

23.08.2019. -23.09.2019.

JN br.   404-66/19-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji Doma kulture Progorelica, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

21.08.2019. -20.09.2019.

JN br.   404-65/19-VII

Nabavka dobara kancelarijskog materijala za partiju 2 / ponovljeni postupak za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

08.08.2019. -09.09.2019.

JN br.   404-64/19-VII

Nabavka usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za odvodnjavanje industrijske zone Šeovac

6.08.2019. -17.09.2019.

JN br.   404-63/19-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji doma kulture Vrba, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

16.08.2019. -17.09.2019.

JN br.   404-62/19-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji doma kulture Mrsać, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

15.08.2019. -16.09.2019.

JN br.   404-61/19-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji doma kulture Stubal, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

15.08.2019. -16.09.2019.

JN br.   404-60/19-VII

Nabavka radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji doma kulture Ratina, za potrebe naručioca Ggradske uprave grada Kraljeva

26.07.2019. -27.08.2019.

JN br.   404-56/19-VII

Izvođenje radova na izgradnji staze-rampe za osobe sa invaliditetom kod Atletskog stadiona, u okiviru realizacije projekta “Poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Kraljeva”

25.07.2019. -02.08.2019.

JN br.   404-59/19-VII

Javna nabavka male vrednosti usluge – Tehnička kontrola projektne dokumentacije za Milutinovu ulicu

25.07.2019. -26.08.2019.

JN br.   404-39/19-VII

Otvoreni postupak -Izgradnja skijaških sadržaja na planini Goč – Izgradnja ski lifta na Goču

18.07.2019. -22.08.2019.

JN br.   404-57/19-VII

Prva faza kvalifikacionog postupka javne nabavka radova na rušenju objekata po nalogu inspekcijskih organa u postupku izvršenja rešenja, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca – ponovljeni postupak

17.07.2019. -22.07.2019.

JN br.   404-58/19-VII

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – Dodatni radovi na sanaciji gradske deponije i radovi na pripremi novog pozajmišta materijala

11.07.2019. -19.07.2019.

JN br.   404-52/19-VII

HABAVKA USLUGE STRUČNOG NADZORA NA IZGRADNJI I FAZE INFRASTRUKTURE ZGRADE U NASELJU U ULICI DOSITEJEVOJ U REALIZACIJI PROJEKTA STAMBENE OBNOVE POSLE ZEMLJOTRESA U KRALJEVU (EE, TT INSTALACIJE I TOPLOVODNOG PRIKLJUČKA ZGRADE), ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE GRADA KRALJEVA KAO NARUČIOCA

09.07.2019. -17.07.2019.

JN br.   404-53/19-VII

NABAVKA USLUGE EDUKACIJE IZ OBLASTI POPULACIONE POLITIKE KROZ SPROVOĐENJE INFORMATIVNE KAMPANJE U OKVIRU REALIZACIJE PROJEKTA „SPROVEĐENJA MERA POPULACIONE POLITIKE U JLS U 2019. GODINI“, ZA POTREBE NARUČIOCA GRADSKE UPRAVE GRADA KRALJEVA

02.07.2019. – 01.08.2019.

JN br.   404-55/19-VII

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNU DOKUMENTACIJU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE – NABAVKA RADOVA NA NASTAVKU IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE U ADRANIMA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IA22 SA CRPNOM STANICOM I DUŽ LOKALNOG PUTA L1005 – PONOVLJENI POSTUPAK

26.06.2019. -26.07.2019.

JN br.   404-50/19-VII

POZIV ZA PODNOŠENJE I KONKURSNU DOKUMENTACIJU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI, SANACIJI I ADAPTACIJI DOMA KULTURE RUDNO – ČETVRTA FAZA, ZA POTREBE NARUČIOCA GRADSKE UPRAVE GRADA KRALJEVA

25.06.2019. – 03.07.2019.

JN br.   404-48/19-VII

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNU DOKUMENTACIJU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI – NABAVKA USLUGE OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE ZA 2019. GODINU ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE GRADA KRALJEVA, PO PARTIJAMA

25.06.2019. -05.07.2019.

JN br.   404-49/19-VII

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – REMONT SVETILJKI U ULICI OMLADINSKOJ – PONOVLJENI POSTUPAK

24.06.2019. -24.07.2019.

JN br.  404-54/19-VII

OTVORENI POSTUPAK – PROJEKAT REHABILITACIJE (REKONSTRUKCIJE)  ULICE TIKE KOLAREVIĆA OD PRUŽNOG PRELAZA DO PRIKLJUČKA NA IBARSKU MAGISTRALU U ADRANIMA-PONOVLJENI POSTUPAK

24.06.2019. -24.07.2019.

JN br.   404-43/19-VII

NABAVKA DOBARA – RAČUNOVODSTVENO-FINANSIJSKOG SOFTVERA ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE GRADA KRALJEVA KAO NARUČIOCA

21.06.2019. -01.07.2019.

JN br.  404-42/19-VII

NABAVKA DOBARA BENZINA, DIZEL GORIVA I PLINA (TNG) ZA SLUŽBENA VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA KRALJEVA ZA 2019. GODINU

20.06.2019. -28.06.2019.

JN br.  404-51/19-VII

Habavka usluge čišćenja dela poslovnog prostora zgrade Gradske uprave grada Kraljeva za 2019. godinu

20.06.2019. -27.06.2019.

JN br.  404-24/19-VII

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – NABAVKA DOBARA BEZBEDNOSNIH AUTO SEDIŠTA ZA DECU

14.06.2019. -24.06.2019.

JN br.  404-47/19-VII

TEHNIČKI PREGLED ULIČNE FEKALNE KANALIZACIONE MREŽE ZA LOKACIJE PORED MAGISTRALNOG PUTA KRALJEVO-RAŠKA-PONOVLJENI POSTUPAK

07.06.2019. -08.07.2019.

JN br.  404-44/19-VII

Habavka dobara – softvera-E uprava za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

04.06.2019. -04.07.2019.

JN br.  404-41/19-VII

Nabavka kancelarijskog materijala po partijama, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva, Skupštine grada Kraljeva, grada Kraljeva-gradonačelnika i Javnog pravobranilaštva grada Kraljeva, kao naručioca

28.05.2019. -27.06.2019.

JN br.  404-45/19-VII

Izgradnja pristupnog puta do Hitne službe Zdravstvenog centra

23.05.2019. -24.06.2019.

JN br.  404-46/19-VII

Izgradnja i rekonstrukcija mreže i objekata vodovoda i fekalne kanalizacije izvan zone nadležnosti JKP „Vodovoda“, na predlog Gradskog veća, sa nerealizovanim obavezama iz prethodnog planskog perioda rekonstrukcija vodovodne mreže u Tavniku (faza II)

15.05.2019 – 14.06.2019

JN br.  404-40/19-VII

Prva faza kvalifikacionog postupka javne nabavka radova na rušenju objekata po nalogu inspekcijskih organa u postupku izvršenja rešenja, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca-ponovljeni postupakva)

14.05.2019 – 13.06.2019

JN br.  404-35/19-VII

Nastavak radova na rekonstrukciji atletskog stadiona i spoljašnjih terena (faza dva)

10.05.2019 – 10.06.2019

JN br.  404-37/19-VII

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – projektna
dokumentacija za izgradnju vodovodne mreže za naselje Gornja Ribnica, Žiča i “Bradulovac”

10.05.2019 – 20.05.2019.

JN br.  404-33/19-VII

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI RADOVA – UREĐENJE I
ODRŽAVANJE PLAŽE I ŠETALIŠTA PORED IBRA U KRALJEVU

   8.05.2019.-16.05.2019.

JN br. 404-36/19-VII

Za javnu nabavku male vrednosti u ponovljenom postupku, nabavka usluge usluge
stručnog nadzora na rekonstrukciji dela vodovodne i mreže atmosferske kanalizacije u ulici Dositejevoj u
realizaciji Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva
kao naručioca.

 23.04.2019.-13.05.2019.

JN br. 404-26/19-VII

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGE-
Tehnički pregled ulične fekalne kanalizacione mreže za lokacije pored
magistralnog puta Kraljevo-Raška

25.04.2019.-07.05.2019.

JN broj 404-28/19-VII

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI RADOVA – Završetak rekonstrukcije rasvete
u parku u Mataruškoj Banji
Broj javne nabavke za 2019. godinu: JN broj 1.3.26
Javna nabavka male vrednosti

25.04.2019.-27.05.2019.

JN broj 404-34/19-VII

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA – NABAVKA RADOVA NA
ENERGETSKOJ SANACIJI GLAVNOG OBJEKTA ŠKOLE ESTŠ “NIKOLA TESLA” KRALJEVO

25.04.2019 – 27.05.2019.

JN broj 404-30/19-VII

POZIV
ZA PODNOŠENJE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Za otvorenu nabavku, JN broj 404-30/19-VII nabavka radova na izgradnji 1 faze instalacija infrastrukture (EE i TT instalacija) u ulici Dositejevoj u cilju realizaciji Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca.

   23.04.2019.-13.05.2019.

JN br. 404-26/19-VII

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGE-
Tehnički pregled ulične fekalne kanalizacione mreže za lokacije pored
magistralnog puta Kraljevo-Raška

Javna nabavka broj 404-31/19-VII                                                                                                                                                              22.04.2019.-27.05.2019.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA – IZGRADNJA JAVNOG
PARKINGA (DRUGA FAZA) ISPRED CRKVE U DOSITEJEVOJ ULICI.

19.04.2019. -20.05.2019. godine.

JN broj 404-32/19-VII

Projekat rehabilitacije (rekonstrukcije) Ulice Tike Kolarevića od pružnog prelaza do priključka na Ibarsku magistralu u Adranima

18.04.2019. -20.05.2019. godine.

JN broj 404-29/19-VII

Projektna dokumentacija za centralnu ulicu u Ušću

16.04.2019. -16.05.2019. godine.

JN broj 404-23/19-VII

Nastavak izgradnje fekalne kanalizacije u Adranima – duž državnog puta IA22 i lokalnog puta L1005

16.04.2019. -24.04.2019. godine.

JN broj 404-25/19-VII

Nabavka usluge stručnog nadzora na rekonstrukciji dela vodovodne i mreže atmosferske kanalizacije u ulici Dositejevoj u realizaciji Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

16.04.2019. -23.04.2019. godine.

JN broj 404-27/19-VII

Geološko istraživanje za regionalnu deponiju

10.04.2019 – 10.05.2019

JN broj 404-14/19-VII

Unapređenje sistema javnog osvetljenja i ugradnja komadnih ormara za upravljanje javnim osvetljenjem u cilju energetske efikasnosti

09.04.2019. -09.05.2019. godine.

JN broj 404-20/19-VII

Otvoreni postupak javne nabavke radova na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji Skupštinske sale 1 u zgradi Gradske uprave grada Kraljeva – druga faza, za potrebe naručioca Gradske uprave grada Kraljeva

03.04.2019 – 05.05.2019

JN broj 404-22/19-VII

Nabavka radova hitne intervencije na zaštiti i uređivanju vodotoka II reda po ukazanoj potrebi

03.04.2019. -03.05.2019. godine.

JN broj 404-15/19-VII

Otvoreni postupak javne nabavke dobara – električne energije za poslovni prostor Gradske uprave za 2019. godinu

02.04.2019 – 07.05.2019

JN broj 404-13/19-VII

Projektna dokumentacija za trotoare u nastavku Ulice Stevana Filipovića iza škole

01.04.2019. -09.04.2019. godine.

JN broj 404-18/19-VII

Habavka usluge sistematske deratizacije na teritoriji grada Kraljeva, za
potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca.

Javno otvaranje ponuda: 09.04.2019. godine

29.03.2019. – 30.04.2019. godine

JN  broj 404-19/19-VII

Prva faza kvalifikacionog postupka javne nabavka radova na rušenju
objekata po nalogu inspekcijskih organa u postupku izvršenja rešenja, za
potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca-ponovljeni postupak.

28.03.2019. – 05.04.2019. godine.

JN broj 404-17/19-VII

POZIV ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
nabavka usluge suzbijanja komaraca na teritoriji grada Kraljeva
za 2019. godinu.

29.03.2019 –  12.04.2019. godine.

JN 404-21/19-VII

Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta „Kraljevo“
upućuje svim zainteresovanim licima:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA REZERVISANU JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
USLUGA – ODRŽAVANJE STUBOVA JAVNOG OSVETLJENJA (ZAMENA OŠTEĆENIH I FARBANJE
POSTOJEĆIH STUBOVA JAVNOG OSVETLJENJA)
broj JN 404-21/19-VII

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV

26.03.2019 – 03.04.2019

JN broj 404-16/19-VII

Habavka usluge uništavanja ambrozije na urbanom delu teritorije grada Kraljeva, za potrebe budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kraljeva.

22.03.2019 – 01.04.2019. Novi rok za predaju ponude 02.04.2019. godine.
JH broj 404-12/19-VII

Habavka usluge izrade strateškog dokumenta Plana i programa upravljanja
prirodnim resursima i dobrima, za potrebe budžetskog Fonda za zaštitu
životne sredine Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

05.03.2019 – 13.03.2019

JN broj 404-11/19-VII

Nabavka kištri za proširenje usluge odnošenja otpada sa seoskog područja za potrebe budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

04.03.2019 – 12.03.2019

JN broj 404-10/19-VII

Javna nabavka male vrednosti

Nabavka usluge servisiranja elektronske i fotografske opreme i punjenje ketridža, po partijama, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva

28.02.2019 – 11.03.2019

JN broj 404-08/19-VII

Javna nabavka male vrednosti usluge – Tehnički pregled regulacije potoka Gušavac sa izgradnjom mosta na putu Čukojevac – Gledić

28.02.2019 – 02.04.2019

JN broj 404-09/19-VII

Otvoreni postupak – Održavanje javnog osvetljenja – zamena sijalica, popravka ili zamena armatura

22.02.2019 – 12.03.2019

JN broj 404-07/19-VII

Javna nabavka male vrednosti – Remont svetiljki u Ulici Omladinskoj

13.02.2019 – 15.03.2019

JN broj 404-03/19-VII

Habavka radova na rekonstrukciji dela objekta „Zdravstva 2“ i rekonstrukcija bazena sa mineralnom vodom Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Agens“ Mataruška Banja u Kraljevu

12.02.2019 – 14.03.2019

JN broj 404-04/19-VII

Prva faza kvalifikacionog postupka javne nabavka radova na rušenju objekata po nalogu inspekcijskih organa u postupku izvršenja rešenja, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca

12.02.2019 – 19.02.2019

JN broj 404-05/19-VII

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva javne nabavke

06.02.2019 – 14.02.2019

JN broj 404-02/19-VII

Javna nabavka male vrednosti

Habavka usluge štampanja Službenog lista grada Kraljeva za 2019. godinu za potrebe Skupštine grada Kraljeva kao naručioca