Javne nabavke

31.12.2019 -30.01.2020.

JN br.   404-79/19-VII

Habavka dobara računarske opreme, softvera i sajta u cilju realizacije Projekta „Platforma sliva Zapadne Morave“, za potrebe Naručioca Gradske uprave grada Kraljeva, po partijama i to: Partija I – nabavka računarske opreme, Partija II – izrada softvera i potrebnih aplikacija i Partija III – izrada sajta-elektronska platforma sliva

25.12.2019 -24.01.2020.

JN br.   404-112/19-VII

Izgradnja i rekonstrukcija mreže i objekata vodovoda i fekalne kanalizacije izvan zone nadležnosti JKP „Vodovod“, na predlog Gradskog veća, izgradnja kanalizacije u Ulici Kovačkih boraca u MZ Kovači

06.12.2019. – 09.01.2020

JN br.   404-107/19-VII

Izrada PGD I PZI sanacije i proširenja deponije

06.12.2019. – 10.01.2020

JN br.   404-106/19-VII

Izgradnja i rekonstrukcija mreže i objekata vodovoda i fekalne kanalizacije u zoni nadležnosti JKP „Vodovod“, na predlog Gradskog veća, izgradnja kanalizacije ka Ulici T. Karapandžića (trasa kroz bivši „Autotransport“) u Jarčujku