Komisija za imenovanje direktora

Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća
čiji je osnivač grad Kraljevo

09.02.2018.

Spisak kandidata za sprovođenje konkursa za izbor direktora  JKP „Putevi“ Kraljevo

04.12.2017. – 04.02.2018.

30.11.2017. Rešenje o imenovanju direktora JKP „ČISTOĆA“ Kraljevo

30.11.2017. Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije vršioca dužnosti  direktora JKP „ČISTOĆA“ Kraljevo

21.11.2017. RANG LISTA SA NAJBOLJE RANGIRANIM KANDIDATOM

27.10.2017. OBAVEŠTENJE O TESTIRANJU KANDITA ZA IZBOR DIREKTORA

Ivica Bogojević

05.10.2017. ZAKLJUČAK KOMISIJE

 01.09.2017. Spisak kandidata za sprovođenje izbornog postupka za direktora JKP „ČISTOĆA“ Kraljevo

21.07.2017. – 21.08.2017.

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća “Čistoća” Kraljevo

KONKURS OBLJAVLJEN U „SLUŽBENOM GLASNIKU RS“ BROJ 71 OD 21.07.2017.GODINE

Rang lista JP za direktore

OBAVEŠTENJE O TESTIRANJU KANDITA ZA IZBOR DIREKTORA

31.05.2017.

ALEKSANDAR NESTOROVIĆ

RADOVAN MARKOVIĆ

DRAGAN ARSENIJEVIĆ

VUKOJE STOJANOVIĆ

ZAKLJUČAK O ODREĐIVANJU STRUČNOG LICA ZA PROVERU STRUČNE  OSPOSOBLJENOSTI I PROVERU KANDIDATA

R E Š E NJ E – davanje saglasnosti na Poslovnik o radu Komisije

Poslovnik o radu Komisije

Pravilnik o  merilima  za imenovanje  direktora javnog preduzeća

ZAKLJUČAK O OTVARANJU VEB STRANICE

ZAKLJUČAK  O UTVRĐIVANJU SPISKA KANDIDATA ZA DIREKTORE PREDUZEĆA

ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU PRIJAVE