Gradonačelnik Kraljeva

          dr Predrag Terzić 

Predrag Terzić je rođen 1984. godine u Kraljevu, gde je završio osnovnu školu  i gimnaziju. Diplomirao je u roku na politikološkom odeljenju Fakulteta političkih nauka u Beogradu, s prosečnom ocenom 9,63. Pod mentorstvom profesora Marvina K. Hofmana (Marvin K. Hoffman, Fulbright Professor of Political Science, Appalachian State University, Boone, North Carolina, USA) u toku školske 2007/2008. godine pohađao je Uvod u američku upravu i politiku. Januara 2011. okončao je master studije politikoloških nauka. Tokom 2013. godine Predrag Terzić je učestvovao u naučnim radionicama univerziteta iz Beograda i Osla (University of Oslo, Department of Educational Research and Intermedia), a decembra 2015. godine odbranio je doktorsku tezu pod nazivom Uticaj evropske liberalne misli na političku modernizaciju Srbije od 1878. do 1903. godine, čime je stekao naučni stepen doktora političkih nauka.
U periodu studiranja volontirao je u Narodnoj kancelariji predsednika Republike Srbije (februar-maj 2008. godine) i kao istaknuti volonter dobio je preporuku direktorke Narodne kancelarije. Posle završetka osnovnih studija radio je više honorarnih poslova, a od marta 2012. godine Terzić je uključen u naučni projekat Instituta za političke studije iz Beograda. Predrag Terzić je i danas zaposlen na Institutu za političke studije, u zvanju naučnog saradnika. Po pozivu je predavao na univerzitetima u Rusiji (Državni univerzitet u Samari) i Sloveniji (Univerzitet u Mariboru), a nalazi se i na listi predavača na Visokim studijama bezbednosti i odbrane.
Objavio je knjigu Sloboda u senci krune: Srbija između narodne suverenosti i političkog elitizma (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2018), a napisao je i preko 20 naučnih radova i tri prikaza knjiga. Radove je objavljivao u Velikoj Britaniji i Mađarskoj, a od domaćih časopisa u Srpskoj političkoj misli, Godišnjaku Fakulteta političkih nauka, Kulturi polisa, Međunarodnoj politici.
Predrag Terzić je u dva mandata biran za odbornika u Skupštini grada Kraljeva. U prethodnom periodu bio je i zamenik predsednika Skupštine grada, šef odborničke grupe, predsednik Komisije za statut i upravu i predsednik Administrativno-mandatske komisije Skupštine grada Kraljeva. Od januara 2015. godine do februara 2016. volonterski je obavljao funkciju menadžera Kancelarije narodnih poslanika grada Kraljeva, a juna 2016. godine postaje predsednik nadzornog odbora Stalne konferencije gradova i opština.
Krajem juna 2016. Predrag Terzić je izabran za gradonačelnika Kraljeva. Član je glavnog odbora Srpske napredne stranke.

e-mail:  gradonacelnik@kraljevo.org       www.kraljevo.org

telefon: +381 (0) 36 306 024