Gradonačelnik Kraljeva

          dr Predrag Terzić 

Predrag Terzić je rođen 1984. godine u Kraljevu, gde je završio Osnovnu školu „Vuk Karadžić“ i Gimnaziju, prirodno-matematičkog smera. Diplomirao je u roku na Politikološkom odeljenju Fakulteta političkih nauka u Beogradu, s prosečnom ocenom 9,63. Pod mentorstvom profesora Marvina K. Hofmana (Marvin K. Hoffman, Fulbright Professor of Political Science, Appalachian State University, Boone, North Carolina, USA), u toku školske 2007/2008. godine pohađao je Uvod u američku upravu i politiku. Januara 2011. okončao je master studije politikoloških nauka. Tokom 2013. godine Predrag Terzić je učestvovao u naučnim radionicama univerziteta u Beogradu i Oslu (University of Oslo, Department of Educational Research and Intermedia), a decembra 2015. godine odbranio je doktorsku tezu pod nazivom Uticaj evropske liberalne misli na političku modernizaciju Srbije od 1878. do 1903. godine, čime je stekao naučni stepen doktora političkih nauka.

U periodu studiranja izabran je na javnom konkursu za volontera u Narodnoj kancelariji predsednika Republike Srbije (februar-maj 2008. godine) i, kao istaknuti volonter, dobio je preporuku direktorke Narodne kancelarije. Posle završetka osnovnih studija radio je više honorarnih poslova, a od marta 2012. godine Terzić je uključen u rad na naučnom projektu Instituta za političke studije u Beogradu. Predrag Terzić je i danas zaposlen na Institutu za političke studije, u zvanju naučnog saradnika. Po pozivu je predavao na univerzitetima u Rusiji (Državni univerzitet u Samari) i Sloveniji (Univerzitet u Mariboru), a nalazi se i na listi predavača na Visokim studijama bezbednosti i odbrane.

Objavio je knjigu Sloboda u senci krune: Srbija između narodne suverenosti i političkog elitizma (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2018), a napisao je i više od 30 naučnih radova, stručnih radova, saopštenja s naučnih skupova i prikaza knjiga. Radove je objavljivao u Velikoj Britaniji i Mađarskoj, kao i u domaćim časopisima – Srpskoj političkoj misli, Godišnjaku Fakulteta političkih nauka, Političkoj reviji, Kulturi polisa, Međunarodnoj politici.

Predrag Terzić je u tri mandata biran za odbornika u Skupštini grada Kraljeva. U prethodnom periodu bio je i zamenik predsednika Skupštine grada, šef Odborničke grupe, predsednik Komisije za statut i upravu i predsednik Administrativno-mandatske komisije Skupštine grada Kraljeva. Od januara 2015. godine do februara 2016. volonterski je obavljao funkciju menadžera Kancelarije narodnih poslanika grada Kraljeva, a juna 2016. godine postaje predsednik Nadzornog odbora Stalne konferencije gradova i opština. U decembru 2019. godine izabran je za člana Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština.

Krajem juna 2016. Predrag Terzić je izabran za gradonačelnika Kraljeva. Član je Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

e-mail:  gradonacelnik@kraljevo.org       www.kraljevo.org

telefon: +381 (0) 36 306 024