Pomoćnici gradonačelnika

Sreten Jovanović
pomoćnik gradonačelnika grada Kraljeva zadužen za kulturne manifestacije i saradnju sa partnerskim gradovima

 Biografija

Marko Matović
pomoćnik gradonačelnika grada Kraljeva zadužen za socijalna pitanja
Biografija

Nikola Radević
pomoćnik gradonačelnika grada Kraljeva zadužen za omladinu i sport
Biografija