Šef kabineta Gradonačelnika

Kontakt:        036/306-024

E-pošta: sefkabineta@kraljevo.org