GRADSKA UPRAVA

Načelnik Gradske uprave: 

Jelena Bekčić, dipl.pravnik

JELENA BEKČIĆ - LUKOVIĆ

Postavljena je Rešenjem Gradskog veća grada Kraljeva na mesto načelnika Gradske uprave grada Kraljeva od 15. januara  2018. godine.
Rođena 18.06.
1963. godine u Kraljevu gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu obavila pripravnički staž u Okružnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.
Položila pravosudni ispit.
Advokaturom se bavila od 1994-1996. godine.
Od 1996. godine zaposlena u Gradskoj upravi grada Kraljeva, najpre kao viši stručni saradnik, a zatim kao šef imovinsko-pravne službe.
Poslove načelnika Odeljenja za urbanizam obavljala je od 2001-2003. godine. Radila i kao referent za građanska stanja i referent za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.
Postavljena je na mesto načelnika Gradske uprave u periodu od 2008-2010. godine, a od 2010-2012. godine obavljala je poslove šefa Odseka za tehničke Završila je veći broj obuka za razvijanje veština poslovne komunikacije zaposlenih u organima uprave.
Podnosilac je predloga Gradskom veću pod nazivom „Bolji rad Gradske uprave – zadovoljniji građani“ o nizu mera i aktivnosti koje je potrebno sprovesti u cilju rešavanja problema u radu Gradske uprave.
Dobitnik je više priznanja i zahvalnica od udruženja građana.

Majka devojčice Jovane.

Načelnik Gradske uprave:

036/306-098       036/306-031
mail: jelena.bekcic@kraljevo.rs

Načelnik Gradske uprave:

Rukovodi i koordinira radom Gradske uprave; planira, usmerava i nadzire rad Gradske uprave; usklađuje rad organizacionih jedinica Gradske uprave i obezbeđuje njeno funkcionisanje kao jedinstvenog organa; ostvaruje saradnju organizacionih jedinica u okviru Gradske uprave; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada, odlukama Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.

ZAMENIK NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE GRADA KRALJEVA

Dejan Ćajić, dipl.pravnik

Rođen 4. septembra 1973. godine u Kraljevu. Osnovnu školu završio u OŠ „Milunka Savić“ Vitanovac, a srednju u Obrazovnom centru „Prva Petoletka Trstenik“ u Trsteniku. Zvanje diplomiranog pravnika stekao na Pravnom fakultetuUniverziteta u Beogradu 2000. godine.
U periodu od 2001. do 2003.godine radio u, tada Opštinskom, danas Osnovnom sudu u Kraljevu na poslovima sudijskog pripravnika. U toku 2004.godine zaposlen u Holding Kompaniji „Fabrika vagona Kraljevo“ u Kraljevu, kao referent za pravne poslove. Od oktobra 2004. godine pa do juna 2008.godine radio u Republičkom geodetskom zavodu-Službi za katastar nepokretnosti Kraljevo na poslovima izrade i upisa prava u katastar nepokretnosti. U toku 2008. i 2009. godine obavljao je funkciju sekretara Skupštine grada Kraljeva, a nakon toga dva puta biran na funkciju zamenika zaštitnika građana grada Kraljeva, koju je obavljao sve do jula 2015. godine, kada je izabran za direktora JKP „Čistoća“ Kraljevo. Od februara 2017.godine pa do izbora na mesto zamenika načelnika Gradske uprave bio je zaposlen u JKP „Pijaca“ Kraljevo na mestu upravnika pijace.
Obavljao je i funkcije predsednika Upravnog odbora JP „Ibarske novosti“ Kraljevo, člana Upravnog odbora Narodnog muzeja Kraljevo, člana Nadzornog, a potom i Upravnog odbora Holding kompanije „Fabrika vagona Kraljevo“, člana Izborne komisije grada Kraljeva i člana Školskog odbora OŠ „Dimitrije Tucović“ Kraljevo.
Služio vojni rok, oženjen, otac troje dece.

Opis poslova: Zamenjuje načelnika Gradske uprave u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost, u skladu sa zakonom, Statutom grada, odlukama Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika; obavlja i druge poslove iz  nadležnosti Gradske uprave  po ovlašćenju načelnika Gradske uprave.

Postavljen je Rešenjem Gradskog veća grada Kraljeva  na mesto zamenika načelnika Gradske uprave grada Kraljeva od 15. januara 2018. godine.

 e-mail: zamenik_nacelnika@kraljevo.rs

036/306-098       036/306-031