Odeljenja gradske uprave

Odeljenje za poslove organa Grada

Odeljenje za opštu upravu

Odeljenje za društvene delatnosti

Odeljenje za privredu i finansije

Odeljenje za upravljanje imovinom

Odeljenje za informacione tehnologije

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti

Odeljenje za zajedničke poslove

Odeljenje za poresku administraciju

Odeljenje komunalne policije

Odeljenje za inspekcijske poslove

Odeljenje za poslove civilne zaštite

Služba za upravljanje projektima i lokalno-ekonomski razvoj