Odeljenje za društvene delatnosti

Rukovodilac Odeljenja: Biljana Đurović

Odeljenje za društvene delatnosti vrši poslove Gradske uprave koji se odnose na: osnivanje i funkcionisanje ustanova iz oblasti kulture, fizičke kulture, društvene brige o deci, turizma, primarne zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, praćenje rada ustanova u smislu normativno-pravne regulative i obezbeđivanje materijalno-finansijskih uslova za njihovo funkcionisanje; obezbeđivanje materijalno-finansijskih uslova za funkcionisanje ustanova iz oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja; obavljanje poslova iz oblasti učeničkog i studentskog standarda; podsticanje i sufinansiranje aktivnosti udruženja građana iz različitih oblasti od javnog interesa za grad Kraljevo; učestvovanje u postupku za dodeljivanje sredstava za finansiranje, odnosno sufinasiranje projekata i programa radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kraljeva i vršenje monitoringa realizacije projekata i programa iz delokruga koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta grada Kraljeva u oblasti javnog informisanja; rad Kancelarije za mlade, usvajanje i realizaciju lokalne omladinske politike kroz sprovođenje programa i projekata iz te oblasti; poslove Zaštitnika prava pacijenata; obavljanje izvornih i poverenih poslova iz oblasti boračko-invalidske zaštite; poslove vezane za besplatnu i povlašćenu vožnju u autobuskom saobraćaju na teritoriji grada Kraljeva; obavljanje izvornih i poverenih poslova iz oblasti dečije zaštite; utvrđivanje prava na dečiji dodatak, roditeljski dodatak, naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, naknade troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja i za decu sa smetnjama u razvoju, poslove utvrđivanja prava na jednokratnu novčanu naknadu za prvorođeno dete i novčanu naknadu za nezaposlene porodilje; obavljanje poslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije i prirodnog gasa; poslove koordinatora rada Interresorne komisije grada Kraljeva; poslove povereništva Komesarijata za izbelice i migracije; druge poslove, u skladu sa zakonom.

 Rukovodilac Odeljenja :

Rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih u Odeljenju; stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Odeljenju; organizuje, usmerava i objedinjava rad odseka u okviru Odeljenja, potpisuje akta iz delokruga Odeljenja, vrši druge poslove u vezi sa organizacijom  i radom Odeljenja kao celine, učestvuje u radu kolegijuma načelnika Gradske uprave i sednica Gradskog veća i Skupštine grada i ostvaruje saradnju sa drugim unutrašnjim organizacionim jedinicama Gradske uprave.

Za svoj rad i rad Odeljenja neposredno je odgovoran načelniku Gradske uprave.
mail: drustvene_delatnosti@kraljevo.org

Tel:036/306-185

SAVETNIK ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA

                           Mirjana Slović

Gradska uprava grada Kraljeva

Trg Jovana Sarića 1

3 sprat kancelarija 307A

036/306-053
064/6478115

mail: mirjana.slovic@kraljevo.rs