ODELJENJE ZA POSLOVE CIVILNE ZAŠTITE

Zdravko Maksimović

Rukovodilac odeljenja: Zdravko Maksimović

Odeljenje za poslove civilne zaštite vrši poslove Gradske uprave koji se odnose na: poslove izrade planova odbrane organa Grada (kao sastavnog dela Plana odbrane Republike Srbije); preduzimanje mera za usklađivanje priprema za odbranu pravnih lica u delatnostima iz svoje nadležnosti sa Planom odbrane Republike Srbije; preduzimanje mera za funkcionisanje Grada u ratnom i vanrednom stanju; sprovođenje mera pripravnosti i preduzimanje drugih mera potrebnih za prelazak na organizaciju u ratnom i vanrednom stanju; organizovanje zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda, kao i stvaranje uslova za otklanjanje njihovih posledica, odnosno ublažavanje istih; poslovi na smanjenju i upravljanju rizikom od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, kao i brzog i efikasnog oporavka nakon istih, izrada predloga odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite; donošenje planova i programa za vanredne situacije; poslove vezane za obrazovanje i funkcionisanje Gradskog štaba za vanredne situacije; preduzimanje mera za funkcionisanje Grada u vanrednoj situaciji, sprovođenje mera pripravnosti i preduzimanje drugih mera potrebnih za prelazak na organizaciju u vanrednoj situaciji, formiranje, obuka i opremanje jedinica civilne zaštite opšte namene; obuka i opremanje poverenika civilne zaštite; organizovanje i razvoj lične i kolektivne zaštite; obezbeđenje određenih sredstava za osmatranje i uzbunjivanje; otklanjanje posledica elementarnih nepogoda; rad na klasifikaciji i analizi pregledanih oštećenja na objektima; formiranje i ažuriranje baze podataka o objektima oštećenim u elementarnim nepogodama; druge poslove, u skladu sa zakonom.

Telefon: 036/331-199; lokal 104

email: civilnazastita@kraljevo.org